İslam

Zina Eden’in başına gelecek 3 hastalık

Hepimizin bildiği gibi dinimizde zina haramdır. Zinanın, toplumun ahlaki değerlerinin temelden yok olmasına yol açar. İnsanı bedeni, hayvani hislerin esiri yapıp aşağılayan hayasızca ve haram bir davranıştır. Zinanın Çeşitleri : Zina, en büyük günah olmasına karşılık yine de kendi içinde manevi ağırlığına göre beş kısma ayrılır:

A-Mahremlerle Yapılan Zina: Kendisiyle ebediyen evlenemeyecek olan ana, kız kardeş, kayınvalide ve süt anne veya süt teyze gibi mahremlerle yapılan zina, sorumluluğu en ağır olanı yani günahın en büyüğüdür. Hz. Muhammed(SAV) bir hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır: “Mahremiyle zina eden kişi cennete giremez.”H.Ş

B-Savaşa Çıkan Mücahitlerin Kadınlarıyla Yapılan Zina: Bu zina türü de ikinci derecede ağırlığa sahiptir: Hz. Muhammed (SAV) bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: “Aman savaşan müminlerin eşlerinden uzak durun. Zira savaşan müminlerin eşleri, savaşa çıkmayıp geride kalmış bulunan mümin erkeklere anneleri gibi (Haram) dır.”H.Ş

C-Komşu İle Yapılan Zina: Üçüncü derecelikli ağırlığı bulunan zina türü de komşularıyla yapılan zinadır. Hz. Mikdad İbn-ü Esved (r.a.) anlatıyor. Allah’ ın Resulü(SAV)’nün sahabeleri söylüyor: “Zina, Allah ‘ın ve peygamberinin haram kıldığı ve kıyamet gününe kadar da haram olarak kalacak olan bir günah fiilidir. Kişinin komşusunun (veya ortağının) hanımı ile zina etmesi, onun için on kadınla zina etmesinden daha büyük bir günahtır.

D-Evlilerin ve Yaşlıların Yaptıkları Zina: Dördüncü derecelikli ağırlığı bulunan zina çeşitidir. Hz. Muhammed (SAV) bir hadislerinde; “Üç sınıf insan vardır ki Allah kıyamet günün de onları zatına muhatap tutup konuşmaz. Onlara rahmet nazarıyla bakmaz. Onları günahlarından arındırmaz. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Bunlar: kibirli fakirler, sık sık yalan söyleyen idareciler, evli – yaşlı zinacılardır.”

E-Bekarların Yaptığı Zina: Bekarların bekarlarla yaptığı zina türüdür. Allah-u Teala : “Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz değnek vurun. Eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız bunları Allah’ın dinini uygulama hususunda acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir topluluk da, onların cezasına şahit olsun” diye emrederek, bu zina türünün de Allah katında ne kadar ağır bir suç olduğu vurgulanmıştır. Bir hadis-i şerifte ise Allah’ın Rasülü(S.av): “Allah indinde zinadan büyük günah yoktur’’ buyurmuş, bir başka Hadiste de “Zinaya devam eden, putperest gibidir” buyurarak, insanların bu aşağılık suçtan kendilerini korumalarını istemiştir.

Zinanın çeşitleri ve o çeşitlerine göre zinanın günahlarından bahsettik. Peki zina edeni ahiret hayatında neler bekliyor ?

Zina Yapanın Ahiret Hayatında Başına Gelecekler :

Direk Allah’ın gazabı ile karşılaşır. Kabirden kalkıp mahşer meydanına giderken Allah’ın gazabı ile karşılaşır.

Cehennemde de kalmayı gerektirir. Cehennemde büyük azaplara düçar olur . (İbnu’l Cevzi)

Kötü bir şekilde hesaba çekilir. Ahiretin o çetin gününde yaptığı bu günahın cezasının hesabı çok çetin sorulur.

Haram ilişkiler meleklerin lanetine sebeptir.Her sabah iki melek:

“Kadınlar yüzünden erkeklere, erkekler yüzünden de kadınlara yazık!” diye nida eder. (İbn-i Mace)

Zina, edenlerin yüzleri ateşle yanar. (Taberani)

Resulullah (s.a.v) buyuruyor ki: “Zina eden, (dünyada şer’i cezasını görmeyen) kimseler, kıyamet günü, yüzleri ateş renginde parlayacaktır.” (İmam Suyuti)

Zina yapanın vay haline ki ahiret hayatında direk Allah’ın gazabı ve daha neler onları bekliyor.

Peki sadece öteki tarafta değil, bu dünyada da Allah zina yapanı cezalandıracaktır.

Zinanın Yapanın Dünya Hayatındaki Başına Gelecekler  :

Dünya hayatında zina yapan insanının yüzündeki nuru gider, zina yaptığı yüzünden neredeyse anlaşılacak hale gelir. Allahın verdiği o güzellik kişide kaybolur.

Fakirlik getirir. Geçimini bozar, huzurunu bozar, ömrünün bereketini giderir. Dünyadan nasıl gittiğinin farkında bile olamazsın.

Allah’ın rahmeti ,şefaati gider. Rabbimiz lanetlediği için ömrü kısalır, yani bereketsiz hale gelir.

Bunları duyduğu halde, halen zina yapan varsa gerçekten ahmaktır. Çünkü Allah zina yapana çok büyür bir azap olduğunu Peygamberimizde putperest olur diyerek zinanın ne kadar hayasızca, kötüce bir şey olduğunu bildirmektedir.

Alllah (c.c) bizleri zinadan ve tüm kötü alışkanlıklardan korusun.

Doğru yoldan ayırmasın….

 

Arşivler

Alexa